Wei haut am Quotidien ze liesen ass geet d’ Gemeng Déifferdeng hire Projet iwwert den Ausbau vun hirem Stade Communal zum Stade National nächst Woch op Monnerech bei d’FLF présentéieren. D’ Equipe vum Herr Meisch probéiert domadder de Verwaltungsrot vun der Lëtzebuerger Footballfederatioun op hier Säit ze gewannen. De Sportminister Romain Schneider huet erklärt datt de Conseil d’Administration an d’ Entscheedung iwwert de Stadion agebonne gëtt. Dat sinn gutt Noriichten am Virfeld vrum UEFA congrès vu datt de Platini FLF jo scho gewarnt hatt datt d’ Infrastrukture bis 2014 “en norme” misse sinn.

Dobäi ass ze liesen datt et e groupe de travail gëtt de bis Enn 2012 oder Ufank 2013 iwwert d’ Zukunft vum Josy Barthel tranchéiere wärt.

Et bleift eng interessant Geschicht wou sécher nach déi eng oder aner Situatiounsännerung optriede wärt. Egal wei d’Entscheedung zum Schluss ausfale wärt et schéint jo datt mir duerno ee Stadion wäerten hunn deen den heitege Standarden entsprécht.

 

Share: